درباره تکنولوژي BFI:

 • شاخص BFI معيار مستقيمي از اثر داروهاي بيهوشي و سديشن بر روي مغز و و بيان کننده سطح بيهوشي بيمار مي باشد.
 • شاخص BFI فعاليت الکتريکي مغز را با استفاده از سه الکترود که بر روي پيشاني بيمار نصب مي شود، به يک عدد بين 100 (بيداري) تا صفر (بيهوشي بسيار عميق) نگاشت مي کند

کاربرد در اتاق عمل و ICU:

 • مانيتورينگ ميزان هوشياري و سديشن
 • تزريق دوز داروي بيهوشي متناسب با نياز هاي هر بيمار
 • کمک به متخصصين براي کاهش ريسک هوشياري حين عمل
 • ارزيابي ميزان Sedation هدفمند در ICU و کاهش ياد آوري تجربيات ناخوشايند
 • کاهش عوارض داروهاي بيهوشي مانند حالت تهوع و  استفراغ
 • کاهش مدت زمان ماندن بيمار در بخش ريکاوري

ويژگيها:

 • بهره گيري از الگوريتم ابتکاري براي اندازه گيري لحظه اي شاخص عمق بيهوشي (BFI)
 • نمايش شاخص BFI در کنار ساير پارامترهاي حياتي به منظور تصميم گيري کلينيکي بهتر
 • مقاوم بودن نسبت به نويزهاي افزوده شده به سيگنال EEG و محاسبه شاخص کيفيت ثبت سيگنال مغزي (SQI)
 • راه اندازي ساده و سريع ماژول با بهره گيري از ژل تميز کننده سطح پوست Nuprep
 • لوازم جانبي ارزان قيمت و يکبار مصرف
 • محاسبه و نمايش امپدانس سطح تماس الکترود ها با پوست
 • نمايش يک کانال سيگنال EEG
 • ثبت و مشاهده ترند از شاخصهاي BFI, EMG, SQI, BS