خدمات پس از فروش

تلفن: 73098000- 021

پست الکترونیک: service@saadatco.com

واحد خدمات پس از فروش شرکت پویندگان راه سعادت از سال ۱۳۷۸ همزمان با تولید محصولات شرکت راه اندازی گردیده است.

سال به سال به تعداد سیستم های نصب شده افزوده شده و مطابق آن روش های سرویس دهی نیز ارتقا یافته است، به طوری که تعداد پرسنل این واحد از دو نفر به ۶۶ نفر ارتقا یافته و  اکنون تحت یک واحد مستقل، به فعالیت خود ادامه می دهند.

۴۵ نفر  از پرسنل این واحد، کارشناس خدمات پس از فروش بوده که ۳۳ نفر آن در استان های مختلف و ۱۲ نفر آن در تهران مستقر هستند.

و ۲۱ نفر از پرسنل واحد در بخش های اداری، تعمیرات سیستم، تعمیرات برد، انبار، استاندارد، آموزش و غیره مشغول به فعالیت هستند.

در قسمت آمار نصب و خدمات، تعداد مراجعات هفتگی ، تنوع آن در هر استان و تعداد سیستم های نصب شده در آن استان برآورد شده است.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28