خدمات پس از فروش

تلفن: 73098000- 021

پست الکترونیک: service@saadatco.com

واحد خدمات پس از فروش شرکت پویندگان از سال 1378 همزمان با شروع تولید محصولات شرکت راه اندازی گردیده است. سال به سال به تعداد سیستم های نصب شده افزوده گردیده و مطابق آن روش های سرویس دهی  نیز ارتقا یافته است؛ به طوری که تعداد پرسنل این واحد از دو نفر تحت واحد تولید به 66 نفر پرسنل و تحت یک واحد مستقل ارتقا ء یافته است.این پرسنل شامل تعداد 45 نفر کارشناس که 33 نفر آن در استانهای مختلف و 12 نفر در استان تهران همراه 21 نفر پرسنل  پشتیبان شامل واحدهای اداری.تعمیرات سیستم و برد.انبار.استاندارد و اموزش و ونتیلاتور می باشند. در قسمت آمار نصب و خدمات، حجم مراجعات هفتگی و تنوع آن در هر استان و تعداد سیستم های نصب شده درآن استان آورده شده.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28