تقدیرنامه صادرات محصولات دانش بنیان

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از تلاش های شرکت پویندگان راه سعادت در مسیر صادرات محصولات دانش بنیان تقدیر نمود.