معرفی محصول 

دستگاه رطوبت ساز تنفسی جهت گرم و مرطوب کردن گازهایی است که از طریق یک لوله تراشه یا ماسک صورت به بیماران نیازمند تنفس مکانیکی یا دیگر حمایت های تنفسی است انتقال داده می شود. گاز از سطح آب داغ عبور داده می شود تا رطوبت لازم را بدست آورد و به سطح دمای مورد نظر برسد. دمای گاز را می توان به وسیله ی المنت Heater wire که داخل لوله های مدار تنفسی بیمار قرار دارد ، ثابت نگه داشت. دمای گاز توسط پراب های دما به طور دقیق کنترل و اندازه گیری می شود.

قابلیت ها 

رابط کاربری ساده
نمایش واضح تنظیمات دستگاه
قابل تنظیم در دو حالت Servo و Non-Servo
قفل خودکار کلیدها جهت جلوگیری از تغییر ناخواسته تنظیمات
تامین رطوبت مورد نیاز بیماران (حداقل 10mg/L در تمامی تنظیمات و بیشتر از 33mg/L در برخی تنظیمات)
نمایش دمای 2 سنسور به طور همزمان
قابلیت تنظیم دمای خروجی محفظه آب و دمای گاز منتقل شده به بیمار به طور جداگانه
آلارم های دیداری و شنیداری هشدار دهنده در مورد راه اندازی، قطع اتصالات و دمای خارج از رنج تنظیمات
قابلیت خاموش کردن آلارم صوتی برای مدت کوتاه
مطابق با استاندارد تخصصي ISO 8185:2009