استفاده از با کیفیت ترین قطعات.

ا سال گارانتی بی قید و شرط.

اندازه گیری زیر 2 ثانیه.

اندازه گیری دمای اجسام، سطوح و محیط.

طراحی شده مطابق با استاندارد های اتحادیه اروپا.

دارای کیف محافظ پارچه ای.

دارای نمایشگر پنهان.