در این بازدید آقای مهندس پیمان پاک بر استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و همچنین استفاده از تجارب شرکت های صادراتی مانند پویندگان راه سعادت جهت توسعه صادرات تاکید کردند و خواستار همکاری بیشتر شرکت های موفق صادراتی و همچنین اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران با سازمان توسعه تجارت شدند