بازدید 4 ساعته سرکار خانم دکتر صالحی عضو کمیسیون بهداشت مجلس
از شرکت دانش بنیان پویندگان راه سعادت
در این بازدید خانم دکتر صالحی با روند تولید محصولات دانش بنیان شرکت پویندگان راه سعادت آشنا و همچنین در جریان مشکلات و معضلات شرکتهای تولیدی در حوزه تجهیزات پزشکی قرار گرفتند